تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۹,۶۰۳
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۱
  • تعداد هوادار ۴۰۹,۰۹۵
  • برد ۵۵۵
  • باخت ۴۷۳
  • تساوی ۸۳
  • ...
۲,۲۹۷
سطح ورزشگاه