تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۸,۳۷۶
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۶۴
  • تعداد کل بازی ۸۴۷
  • تعداد هوادار ۵۵۸,۲۹۳
  • برد ۵۱۳
  • باخت ۲۷۰
  • تساوی ۶۴
  • ...
۱,۹۶۳
سطح ورزشگاه