تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۸,۵۸۳
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۱۴
  • تعداد کل بازی ۸۷۷
  • تعداد هوادار ۵۵۲,۷۷۴
  • برد ۵۲۱
  • باخت ۲۹۱
  • تساوی ۶۵
  • ...
۲,۰۱۳
سطح ورزشگاه