تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۸,۰۶۱
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۸۲
  • تعداد کل بازی ۷۹۳
  • تعداد هوادار ۵۳۹,۷۳۳
  • برد ۴۸۰
  • باخت ۲۵۳
  • تساوی ۶۰
  • ...
۱,۸۲۵
سطح ورزشگاه