تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۹,۳۱۰
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۱,۰۴۴
  • تعداد هوادار ۵۱۰,۹۸۸
  • برد ۵۵۵
  • باخت ۴۱۳
  • تساوی ۷۶
  • ...
۲,۲۳۰
سطح ورزشگاه