تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۴۰
  • تعداد کل بازی ۷۵۶
  • تعداد هوادار ۵۶۹,۲۹۹
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۲۲۹
  • تساوی ۵۶
  • ...
۱,۷۰۶
سطح ورزشگاه