تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۸,۸۷۹
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۶۹
  • تعداد کل بازی ۹۲۹
  • تعداد هوادار ۵۵۵,۱۰۰
  • برد ۵۵۰
  • باخت ۳۱۱
  • تساوی ۶۸
  • ...
۲,۱۰۱
سطح ورزشگاه