تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۹۸۶
  • تعداد هوادار ۵۸۸,۱۱۶
  • برد ۵۵۵
  • باخت ۳۵۸
  • تساوی ۷۳
  • ...
۲,۱۷۲
سطح ورزشگاه