تصویر استادیوم

♥FC Persepolis♥

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۴۸
  • تعداد کل بازی ۷۲۷
  • تعداد هوادار ۵۵۲,۷۰۴
  • برد ۴۵۶
  • باخت ۲۱۶
  • تساوی ۵۵
  • ...
۱,۵۷۰
سطح ورزشگاه