تصویر استادیوم

★سپاهان★

۳,۶۷۱
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۱۶
  • تعداد کل بازی ۹۳۲
  • تعداد هوادار ۶۹۵,۱۰۱
  • برد ۵۶۵
  • باخت ۳۲۱
  • تساوی ۴۶
  • ...
۱,۷۱۲
سطح ورزشگاه