تصویر استادیوم

★سپاهان★

۳,۷۸۷
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۹۸
  • تعداد کل بازی ۹۹۷
  • تعداد هوادار ۷۲۴,۳۴۱
  • برد ۶۲۷
  • باخت ۳۲۳
  • تساوی ۴۷
  • ...
۱,۹۶۷
سطح ورزشگاه