تصویر استادیوم

۱۰سال بیجامه

۲۸,۶۵۷
  • تاسیس ۶ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۳۲
  • تعداد کل بازی ۵۴۳
  • تعداد هوادار ۶۷۳,۶۵۰
  • برد ۳۴۷
  • باخت ۱۷۱
  • تساوی ۲۵
  • ...
۱,۹۷۰
سطح ورزشگاه