تصویر استادیوم

یوونتوس 2005

  • تاسیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۷۹
  • تعداد کل بازی ۱,۶۹۷
  • تعداد هوادار ۲۵۸,۰۶۹
  • برد ۸۳۹
  • باخت ۷۲۸
  • تساوی ۱۳۰
  • ...
۱,۶۱۳
سطح ورزشگاه