تصویر استادیوم

یوونتوس 2005

  • تاسیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۸۷
  • تعداد کل بازی ۱,۷۰۴
  • تعداد هوادار ۲۳۷,۷۷۹
  • برد ۸۴۰
  • باخت ۷۲۹
  • تساوی ۱۳۵
  • ...
۱,۷۳۵
سطح ورزشگاه