تصویر استادیوم

یوونتوس 2005

  • تاسیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۴۸
  • تعداد کل بازی ۱,۶۷۶
  • تعداد هوادار ۲۶۸,۲۹۳
  • برد ۸۳۲
  • باخت ۷۲۴
  • تساوی ۱۲۰
  • ...
۱,۵۸۱
سطح ورزشگاه