تصویر استادیوم

یوونتوس 2005

  • تاسیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۰۳۶
  • تعداد کل بازی ۱,۷۴۶
  • تعداد هوادار ۲۲۴,۱۱۹
  • برد ۸۴۸
  • باخت ۷۳۸
  • تساوی ۱۶۰
  • ...
۲,۰۱۸
سطح ورزشگاه