تصویر استادیوم

یوونتوس 2005

  • تاسیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۰۲۷
  • تعداد کل بازی ۱,۷۳۲
  • تعداد هوادار ۲۴۱,۳۷۸
  • برد ۸۴۸
  • باخت ۷۳۳
  • تساوی ۱۵۱
  • ...
۱,۸۶۴
سطح ورزشگاه