تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۴,۹۹۵
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۲۵
  • تعداد کل بازی ۹۱۶
  • تعداد هوادار ۵۴۸,۴۴۳
  • برد ۵۸۶
  • باخت ۲۷۷
  • تساوی ۵۳
  • ...
۷,۵۷۵
سطح ورزشگاه