تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۴,۷۵۲
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۶۱
  • تعداد کل بازی ۷۷۶
  • تعداد هوادار ۶۱۵,۱۸۳
  • برد ۵۲۹
  • باخت ۲۰۵
  • تساوی ۴۲
  • ...
۷,۲۹۹
سطح ورزشگاه