تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۵,۰۸۷
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۶۱
  • تعداد کل بازی ۹۴۰
  • تعداد هوادار ۵۵۲,۰۴۸
  • برد ۵۹۳
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۵۳
  • ...
۷,۷۷۷
سطح ورزشگاه