تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۴,۸۹۱
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۵۱
  • تعداد کل بازی ۸۳۳
  • تعداد هوادار ۶۲۳,۷۴۷
  • برد ۵۵۹
  • باخت ۲۲۷
  • تساوی ۴۷
  • ...
۷,۴۰۲
سطح ورزشگاه