تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۵,۲۳۳
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۸۷
  • تعداد کل بازی ۹۶۸
  • تعداد هوادار ۴۵۱,۷۹۹
  • برد ۵۹۶
  • باخت ۳۱۵
  • تساوی ۵۷
  • ...
۸,۱۱۱
سطح ورزشگاه