تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۵,۰۳۳
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۶۱
  • تعداد کل بازی ۹۴۰
  • تعداد هوادار ۵۳۳,۱۹۰
  • برد ۵۹۳
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۵۳
  • ...
۷,۶۵۹
سطح ورزشگاه