تصویر استادیوم

یعقوب باقرنژاد میاندوآب

۵,۳۲۷
  • تاسیس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۸۷
  • تعداد کل بازی ۹۶۸
  • تعداد هوادار ۴۱۸,۱۶۴
  • برد ۵۹۶
  • باخت ۳۱۵
  • تساوی ۵۷
  • ...
۸,۳۴۳
سطح ورزشگاه