تصویر استادیوم

یاران صولت جام

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۸ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۷۵
  • تعداد کل بازی ۲,۱۴۶
  • تعداد هوادار ۳۳۰,۲۷۴
  • برد ۱,۰۸۷
  • باخت ۱,۰۲۶
  • تساوی ۳۳
  • ...
۷,۱۱۲
سطح ورزشگاه