تصویر استادیوم

یاران صولت جام

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۸ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۷۵
  • تعداد کل بازی ۲,۱۴۶
  • تعداد هوادار ۳۳۶,۱۴۰
  • برد ۱,۰۸۷
  • باخت ۱,۰۲۶
  • تساوی ۳۳
  • ...
۶,۹۹۶
سطح ورزشگاه