تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۸,۸۸۷
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۵۳
  • تعداد هوادار ۳۴۹,۴۵۱
  • برد ۴۷۸
  • باخت ۵۱۳
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۳۶۰
سطح ورزشگاه