تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۷,۴۷۵
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۹۲
  • تعداد کل بازی ۹۱۷
  • تعداد هوادار ۴۵۳,۳۸۱
  • برد ۴۵۹
  • باخت ۴۰۲
  • تساوی ۵۶
  • ...
۱,۱۳۶
سطح ورزشگاه