تصویر استادیوم

گلادیاتورهای کلاک

۳۷,۸۷۲
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۳۸
  • تعداد کل بازی ۶۹۷
  • تعداد هوادار ۴۹۰,۸۵۳
  • برد ۳۹۷
  • باخت ۲۴۵
  • تساوی ۵۵
  • ...
۵۱۶
سطح ورزشگاه