تصویر استادیوم

گلادیاتورهای کلاک

۳۷,۴۷۵
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۳۲
  • تعداد کل بازی ۶۶۳
  • تعداد هوادار ۵۱۸,۸۱۸
  • برد ۳۹۶
  • باخت ۲۱۲
  • تساوی ۵۵
  • ...
۵۰۲
سطح ورزشگاه