تصویر استادیوم

گاگولا

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۱۰۰
  • تعداد کل بازی ۴۹۹
  • تعداد هوادار ۳۷۲,۰۴۶
  • برد ۲۸۹
  • باخت ۱۹۸
  • تساوی ۱۲
  • ...
۲,۹۶۲
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است