تصویر استادیوم

کهکشان2

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۲,۷۴۲
  • تعداد هوادار ۴۴۲,۲۸۱
  • برد ۱,۷۲۲
  • باخت ۹۲۹
  • تساوی ۹۱
  • ...
۳,۳۲۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات