تصویر استادیوم

کهکشان2

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۹۷
  • تعداد کل بازی ۲,۷۱۴
  • تعداد هوادار ۴۲۰,۰۶۱
  • برد ۱,۷۲۲
  • باخت ۹۰۴
  • تساوی ۸۸
  • ...
۳,۱۶۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات