تصویر استادیوم

کهکشان2

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۲,۷۴۲
  • تعداد هوادار ۴۳۱,۴۵۲
  • برد ۱,۷۲۲
  • باخت ۹۲۹
  • تساوی ۹۱
  • ...
۳,۴۳۷
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات