تصویر استادیوم

کهکشان2

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۲,۷۴۲
  • تعداد هوادار ۴۲۹,۶۱۸
  • برد ۱,۷۲۲
  • باخت ۹۲۹
  • تساوی ۹۱
  • ...
۳,۵۱۱
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات