تصویر استادیوم

کریم بنزماست

  • تاسیس ۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۰۰
  • تعداد کل بازی ۸۶۲
  • تعداد هوادار ۳۰۵,۴۹۰
  • برد ۵۵۶
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۱۲
  • ...
۲,۵۸۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است

آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی