تصویر استادیوم

چنارکل2864

۳۸,۳۶۴
  • تاسیس ۱۵ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۶۹
  • تعداد کل بازی ۴۶۱
  • تعداد هوادار ۳۸۰,۵۵۳
  • برد ۲۵۹
  • باخت ۱۷۹
  • تساوی ۲۳
  • ...
۱۷۸
سطح ورزشگاه