تصویر استادیوم

چنارکل2864

۴۰,۱۶۰
  • تاسیس ۱۵ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۶۹
  • تعداد کل بازی ۴۶۱
  • تعداد هوادار ۳۰۶,۴۳۷
  • برد ۲۵۹
  • باخت ۱۷۹
  • تساوی ۲۳
  • ...
۲۲۸
سطح ورزشگاه