تصویر استادیوم

چنارکل2864

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۱۵ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۶۴
  • تعداد کل بازی ۴۵۷
  • تعداد هوادار ۴۰۱,۰۵۹
  • برد ۲۵۸
  • باخت ۱۷۶
  • تساوی ۲۳
  • ...
۱۷۰
سطح ورزشگاه