تصویر استادیوم

پرچین

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۷ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۶۴
  • تعداد کل بازی ۱,۷۴۸
  • تعداد هوادار ۳۵۶,۳۵۶
  • برد ۸۹۹
  • باخت ۷۲۲
  • تساوی ۱۲۷
  • ...
۱۰,۳۳۲
سطح ورزشگاه