تصویر استادیوم

پرچین

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۷ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۶۴
  • تعداد کل بازی ۱,۷۴۸
  • تعداد هوادار ۴۷۵,۲۷۹
  • برد ۸۹۹
  • باخت ۷۲۲
  • تساوی ۱۲۷
  • ...
۹,۳۷۸
سطح ورزشگاه