تصویر استادیوم

پرواز

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۲۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۶۸
  • تعداد کل بازی ۱,۵۷۲
  • تعداد هوادار ۴۳۷,۸۴۲
  • برد ۸۳۳
  • باخت ۶۶۱
  • تساوی ۷۸
  • ...
۸,۵۳۹
سطح ورزشگاه