تصویر استادیوم

پرهام یونایتد

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۹۵۵
  • تعداد کل بازی ۱,۴۷۳
  • تعداد هوادار ۵۷۴,۵۴۹
  • برد ۷۵۴
  • باخت ۶۰۷
  • تساوی ۱۱۲
  • ...
۲,۸۴۷
سطح ورزشگاه