تصویر استادیوم

پرهام یونایتد

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۹۵۵
  • تعداد کل بازی ۱,۴۷۳
  • تعداد هوادار ۶۰۳,۱۶۵
  • برد ۷۵۴
  • باخت ۶۰۷
  • تساوی ۱۱۲
  • ...
۲,۶۲۶
سطح ورزشگاه