تصویر استادیوم

پرهام یونایتد

۳۸,۲۲۸
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۰۲۳
  • تعداد کل بازی ۱,۱۵۲
  • تعداد هوادار ۵۵۲,۸۵۸
  • برد ۶۰۲
  • باخت ۴۵۴
  • تساوی ۹۶
  • ...
۱,۹۱۱
سطح ورزشگاه