تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۲۰
  • تعداد کل بازی ۴,۷۹۵
  • تعداد هوادار ۵۹۴,۳۵۶
  • برد ۲,۵۲۲
  • باخت ۲,۲۱۹
  • تساوی ۵۴
  • ...
۶,۰۸۱
سطح ورزشگاه