تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۹,۶۰۳
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۹۲
  • تعداد کل بازی ۵,۱۳۷
  • تعداد هوادار ۴۹۹,۵۳۴
  • برد ۲,۶۴۶
  • باخت ۲,۴۲۳
  • تساوی ۶۸
  • ...
۶,۷۹۷
سطح ورزشگاه