تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۰۰
  • تعداد کل بازی ۴,۸۷۸
  • تعداد هوادار ۶۱۸,۰۲۰
  • برد ۲,۵۶۸
  • باخت ۲,۲۵۴
  • تساوی ۵۶
  • ...
۶,۲۴۹
سطح ورزشگاه