تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۴۰,۱۶۰
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۱۸
  • تعداد کل بازی ۵,۱۵۱
  • تعداد هوادار ۴۸۳,۹۱۲
  • برد ۲,۶۵۰
  • باخت ۲,۴۳۲
  • تساوی ۶۹
  • ...
۷,۰۳۶
سطح ورزشگاه