تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۵۶
  • تعداد کل بازی ۵,۰۳۰
  • تعداد هوادار ۶۲۹,۵۴۸
  • برد ۲,۶۲۵
  • باخت ۲,۳۴۲
  • تساوی ۶۳
  • ...
۶,۵۴۷
سطح ورزشگاه