تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۸,۶۹۸
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۰۰
  • تعداد کل بازی ۴,۹۵۵
  • تعداد هوادار ۶۰۳,۸۹۶
  • برد ۲,۵۹۹
  • باخت ۲,۲۹۳
  • تساوی ۶۳
  • ...
۶,۴۰۶
سطح ورزشگاه