تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۹,۳۱۰
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۶۶
  • تعداد کل بازی ۵,۰۸۱
  • تعداد هوادار ۵۸۹,۸۳۴
  • برد ۲,۶۴۳
  • باخت ۲,۳۷۴
  • تساوی ۶۴
  • ...
۶,۶۲۴
سطح ورزشگاه