تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۱۸
  • تعداد کل بازی ۴,۹۰۵
  • تعداد هوادار ۵۷۴,۶۶۷
  • برد ۲,۵۷۰
  • باخت ۲,۲۷۶
  • تساوی ۵۹
  • ...
۶,۲۹۹
سطح ورزشگاه