تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۲۶
  • تعداد کل بازی ۵,۰۱۱
  • تعداد هوادار ۶۳۰,۰۱۱
  • برد ۲,۶۲۰
  • باخت ۲,۳۲۸
  • تساوی ۶۳
  • ...
۶,۵۱۱
سطح ورزشگاه