تصویر استادیوم

پرسپولیس شبقی

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۰۴
  • تعداد کل بازی ۴,۸۵۲
  • تعداد هوادار ۵۷۸,۵۸۳
  • برد ۲,۵۵۲
  • باخت ۲,۲۴۴
  • تساوی ۵۶
  • ...
۶,۱۸۴
سطح ورزشگاه