تصویر استادیوم

پرسپولیس سیرجان CR7

۳۹,۵۷۵
  • تاسیس ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۷۵۸
  • تعداد کل بازی ۱,۲۴۵
  • تعداد هوادار ۴۴۹,۷۵۹
  • برد ۶۱۷
  • باخت ۵۱۸
  • تساوی ۱۱۰
  • ...
۸۷۳
سطح ورزشگاه