تصویر استادیوم

پرسپولیس سیرجان CR7

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۵۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۹۹
  • تعداد هوادار ۴۶۵,۸۵۰
  • برد ۶۶۰
  • باخت ۵۲۷
  • تساوی ۱۱۲
  • ...
۹۳۸
سطح ورزشگاه