تصویر استادیوم

پرسپولیس سیرجان CR7

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۶۵
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۶
  • تعداد هوادار ۴۴۰,۹۱۴
  • برد ۵۴۸
  • باخت ۴۶۸
  • تساوی ۱۰۰
  • ...
۷۹۷
سطح ورزشگاه