تصویر استادیوم

پرسپولیس رشت6

۳۹,۷۰۴
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • امتیازکل ۹۶۵
  • تعداد کل بازی ۲۹۷
  • تعداد هوادار ۴۶۷,۱۰۵
  • برد ۲۱۸
  • باخت ۵۴
  • تساوی ۲۵
  • ...
۲۰۰
سطح ورزشگاه