تصویر استادیوم

پرسپولیس رشت6

۴۰,۴۷۲
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • امتیازکل ۱,۰۷۳
  • تعداد کل بازی ۳۲۷
  • تعداد هوادار ۴۴۶,۷۴۶
  • برد ۲۳۶
  • باخت ۶۳
  • تساوی ۲۸
  • ...
۳۰۴
سطح ورزشگاه