تصویر استادیوم

پرسپولیس خسته

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۵۲
  • تعداد کل بازی ۱,۰۰۰
  • تعداد هوادار ۴۱۸,۹۷۷
  • برد ۵۳۶
  • باخت ۳۳۸
  • تساوی ۱۲۶
  • ...
۴,۲۹۵
سطح ورزشگاه