تصویر استادیوم

پرسپولیس خسته

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۵۲
  • تعداد کل بازی ۱,۰۰۰
  • تعداد هوادار ۵۲۵,۱۸۱
  • برد ۵۳۶
  • باخت ۳۳۸
  • تساوی ۱۲۶
  • ...
۳,۵۹۹
سطح ورزشگاه