تصویر استادیوم

پرسپولیس ایران 1

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۲۵ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۲۰
  • تعداد کل بازی ۱,۳۵۹
  • تعداد هوادار ۳۸۶,۵۲۳
  • برد ۶۹۷
  • باخت ۶۰۸
  • تساوی ۵۴
  • ...
۳,۱۱۰
سطح ورزشگاه