تصویر استادیوم

پرسپولیس ایران 1

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۵ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۲۰
  • تعداد کل بازی ۱,۳۵۹
  • تعداد هوادار ۴۴۱,۰۲۷
  • برد ۶۹۷
  • باخت ۶۰۸
  • تساوی ۵۴
  • ...
۳,۲۱۳
سطح ورزشگاه