تصویر استادیوم

پرسپولیس ایران 1

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۵ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۵۴
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۴
  • تعداد هوادار ۳۹۷,۸۰۱
  • برد ۶۷۰
  • باخت ۵۸۸
  • تساوی ۴۶
  • ...
۲,۷۴۱
سطح ورزشگاه