تصویر استادیوم

پرسپولیس اراک66666666666

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۱۶۶
  • تعداد کل بازی ۱,۴۹۴
  • تعداد هوادار ۴۷۰,۰۶۸
  • برد ۷۲۹
  • باخت ۶۳۸
  • تساوی ۱۲۷
  • ...
۲,۱۱۲
سطح ورزشگاه