تصویر استادیوم

پرسپولیس اراک66666666666

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۶۳
  • تعداد کل بازی ۱,۵۲۲
  • تعداد هوادار ۴۴۷,۸۰۱
  • برد ۷۴۸
  • باخت ۶۴۶
  • تساوی ۱۲۸
  • ...
۲,۳۴۶
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات