تصویر استادیوم

پرسپولیس اراک66666666666

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۶۰
  • تعداد کل بازی ۱,۳۴۱
  • تعداد هوادار ۵۱۶,۳۸۰
  • برد ۶۶۸
  • باخت ۵۴۹
  • تساوی ۱۲۴
  • ...
۱,۹۰۶
سطح ورزشگاه