تصویر استادیوم

پرسپولیس اراک66666666666

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۶۳
  • تعداد کل بازی ۱,۵۲۲
  • تعداد هوادار ۴۱۹,۰۸۷
  • برد ۷۴۸
  • باخت ۶۴۶
  • تساوی ۱۲۸
  • ...
۲,۵۴۷
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات