تصویر استادیوم

پرسپولیس اراک66666666666

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۱۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۱۲
  • تعداد کل بازی ۱,۱۶۹
  • تعداد هوادار ۴۹۶,۶۸۰
  • برد ۶۰۳
  • باخت ۴۵۴
  • تساوی ۱۱۲
  • ...
۱,۶۸۶
سطح ورزشگاه