تصویر استادیوم

پارسه3

۲۹,۶۸۲
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۹۷
  • تعداد کل بازی ۱,۹۷۴
  • تعداد هوادار ۶۳۸,۴۰۳
  • برد ۱,۲۶۵
  • باخت ۶۱۵
  • تساوی ۹۴
  • ...
۱۲,۴۶۳
سطح ورزشگاه