تصویر استادیوم

پارسه3

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۵۳
  • تعداد کل بازی ۱,۷۹۳
  • تعداد هوادار ۶۱۸,۶۰۴
  • برد ۱,۱۲۱
  • باخت ۵۸۲
  • تساوی ۹۰
  • ...
۱۲,۱۰۱
سطح ورزشگاه