تصویر استادیوم

پارسه3

۲۸,۶۵۰
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۰۵
  • تعداد کل بازی ۱,۴۵۹
  • تعداد هوادار ۵۸۴,۴۵۸
  • برد ۸۶۷
  • باخت ۵۰۵
  • تساوی ۸۷
  • ...
۱۱,۴۶۱
سطح ورزشگاه