تصویر استادیوم

پارسه3

۲۸,۶۶۱
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۱۱
  • تعداد کل بازی ۱,۴۶۱
  • تعداد هوادار ۵۸۴,۶۲۸
  • برد ۸۶۸
  • باخت ۵۰۶
  • تساوی ۸۷
  • ...
۱۱,۴۶۴
سطح ورزشگاه