تصویر استادیوم

پارسه 1350

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۸۳۳
  • تعداد کل بازی ۱,۳۱۱
  • تعداد هوادار ۶۵۶,۸۲۵
  • برد ۷۷۳
  • باخت ۳۹۴
  • تساوی ۱۴۴
  • ...
۲,۶۰۹
سطح ورزشگاه