تصویر استادیوم

پارسه 1350

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۱۱۳
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۲
  • تعداد هوادار ۶۲۶,۲۳۰
  • برد ۶۵۴
  • باخت ۳۵۳
  • تساوی ۱۳۵
  • ...
۲,۲۳۸
سطح ورزشگاه