تصویر استادیوم

پارسه 1350

۳۸,۲۲۸
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۴۷۵
  • تعداد کل بازی ۱,۲۲۹
  • تعداد هوادار ۶۴۱,۰۳۲
  • برد ۷۱۳
  • باخت ۳۷۷
  • تساوی ۱۳۹
  • ...
۲,۴۰۴
سطح ورزشگاه