تصویر استادیوم

پارسه ایرانیان

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۲ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۱۳۲
  • تعداد کل بازی ۱,۱۷۴
  • تعداد هوادار ۶۶۰,۴۳۶
  • برد ۷۳۸
  • باخت ۳۳۳
  • تساوی ۱۰۳
  • ...
۱,۶۶۴
سطح ورزشگاه