تصویر استادیوم

پاختاکور

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۵۵
  • تعداد کل بازی ۶۲۷
  • تعداد هوادار ۳۳۵,۸۷۲
  • برد ۳۵۹
  • باخت ۲۲۹
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۴۹۱
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است