تصویر استادیوم

پاختاکور

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۵۵
  • تعداد کل بازی ۶۲۷
  • تعداد هوادار ۳۳۲,۸۶۹
  • برد ۳۵۹
  • باخت ۲۲۹
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۸۰۲
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است