تصویر استادیوم

نو بهار

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۱۴
  • تعداد کل بازی ۷۴۹
  • تعداد هوادار ۳۷۰,۷۴۷
  • برد ۴۴۲
  • باخت ۲۵۰
  • تساوی ۵۷
  • ...
۲,۸۴۱
سطح ورزشگاه