تصویر استادیوم

نو بهار

۴۰,۵۹۰
  • تاسیس ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۱۴
  • تعداد کل بازی ۷۴۹
  • تعداد هوادار ۳۶۹,۹۹۱
  • برد ۴۴۲
  • باخت ۲۵۰
  • تساوی ۵۷
  • ...
۳,۱۸۴
سطح ورزشگاه