تصویر استادیوم

نو بهار

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۱۴
  • تعداد کل بازی ۷۴۹
  • تعداد هوادار ۴۰۴,۵۷۸
  • برد ۴۴۲
  • باخت ۲۵۰
  • تساوی ۵۷
  • ...
۲,۴۴۴
سطح ورزشگاه