تصویر استادیوم

نو بهار

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۱۴
  • تعداد کل بازی ۷۴۹
  • تعداد هوادار ۳۷۹,۳۵۰
  • برد ۴۴۲
  • باخت ۲۵۰
  • تساوی ۵۷
  • ...
۲,۶۴۶
سطح ورزشگاه