تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۱۹۱
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۱
  • تعداد هوادار ۵۹۹,۶۷۰
  • برد ۶۸۷
  • باخت ۴۰۱
  • تساوی ۱۰۳
  • ...
۱,۸۹۰
سطح ورزشگاه