تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۷,۴۸۴
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۲۵
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۰
  • تعداد هوادار ۵۸۱,۷۴۵
  • برد ۶۴۳
  • باخت ۳۸۵
  • تساوی ۱۰۲
  • ...
۱,۷۴۲
سطح ورزشگاه