تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۳۹۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۴۳
  • تعداد هوادار ۶۱۱,۵۹۸
  • برد ۷۱۹
  • باخت ۴۱۶
  • تساوی ۱۰۸
  • ...
۲,۰۱۴
سطح ورزشگاه