تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۳۱
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۱
  • تعداد هوادار ۵۸۱,۷۴۵
  • برد ۶۴۴
  • باخت ۳۸۵
  • تساوی ۱۰۲
  • ...
۱,۷۴۳
سطح ورزشگاه