تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۹۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۱۶
  • تعداد هوادار ۶۰۹,۹۵۲
  • برد ۷۰۳
  • باخت ۴۰۷
  • تساوی ۱۰۶
  • ...
۱,۹۵۵
سطح ورزشگاه