تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۳۸,۶۹۸
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۲۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۹۶
  • تعداد هوادار ۶۱۹,۱۴۴
  • برد ۷۴۱
  • باخت ۴۴۵
  • تساوی ۱۱۰
  • ...
۲,۱۱۴
سطح ورزشگاه