تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۹,۲۷۷
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۹۶
  • تعداد کل بازی ۸۴۱
  • تعداد هوادار ۵۰۱,۵۷۰
  • برد ۴۳۹
  • باخت ۳۲۲
  • تساوی ۸۰
  • ...
۹۴۸
سطح ورزشگاه