تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۸,۸۵۵
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۵۲
  • تعداد کل بازی ۷۶۳
  • تعداد هوادار ۵۰۹,۲۵۵
  • برد ۴۱۷
  • باخت ۲۷۲
  • تساوی ۷۴
  • ...
۷۸۲
سطح ورزشگاه