تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۳۰,۲۵۳
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۹۶
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۴
  • تعداد هوادار ۵۴۱,۳۸۴
  • برد ۵۵۱
  • باخت ۴۳۹
  • تساوی ۹۴
  • ...
۱,۴۴۴
سطح ورزشگاه