تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۹,۸۲۶
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۶۲
  • تعداد کل بازی ۹۶۷
  • تعداد هوادار ۴۹۲,۴۲۸
  • برد ۴۸۲
  • باخت ۴۰۱
  • تساوی ۸۴
  • ...
۱,۱۹۷
سطح ورزشگاه