تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۸,۶۵۷
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۳۶
  • تعداد کل بازی ۷۳۱
  • تعداد هوادار ۵۰۲,۲۹۹
  • برد ۳۹۸
  • باخت ۲۶۰
  • تساوی ۷۳
  • ...
۷۲۳
سطح ورزشگاه