تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۹,۰۱۲
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۰۲
  • تعداد کل بازی ۷۹۱
  • تعداد هوادار ۵۰۵,۴۲۶
  • برد ۴۲۴
  • باخت ۲۸۹
  • تساوی ۷۸
  • ...
۸۳۴
سطح ورزشگاه