تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۲۹,۹۸۹
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۵۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۱۸
  • تعداد هوادار ۵۱۶,۰۳۷
  • برد ۵۱۳
  • باخت ۴۱۸
  • تساوی ۸۷
  • ...
۱,۲۸۱
سطح ورزشگاه