تصویر استادیوم

ناصر حجازی

۳۰,۷۰۲
  • تاسیس ۵ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۰۵۸
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۱
  • تعداد هوادار ۵۵۵,۵۷۴
  • برد ۵۷۷
  • باخت ۴۵۷
  • تساوی ۹۷
  • ...
۱,۷۱۵
سطح ورزشگاه