تصویر استادیوم

میلاد زلزله

۱,۷۰۹
  • تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۰۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۲
  • تعداد هوادار ۶۲۳,۸۳۶
  • برد ۶۱۳
  • باخت ۳۵۳
  • تساوی ۹۶
  • ...
۱,۶۵۶
سطح ورزشگاه