تصویر استادیوم

میلاد زلزله

۱,۷۲۹
  • تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۴۳۴
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۹
  • تعداد هوادار ۶۵۲,۰۲۳
  • برد ۶۸۳
  • باخت ۳۶۸
  • تساوی ۹۸
  • ...
۱,۷۷۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات