تصویر استادیوم

میثم حبیبی

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۸۵۹
  • تعداد کل بازی ۳۶۲
  • تعداد هوادار ۳۱۵,۶۷۶
  • برد ۲۱۳
  • باخت ۱۱۹
  • تساوی ۳۰
  • ...
۲۲۹
سطح ورزشگاه