تصویر استادیوم

محاجمان سرخپوش

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۱,۰۲۵
  • تعداد کل بازی ۴۷۱
  • تعداد هوادار ۳۸۱,۷۷۰
  • برد ۲۳۳
  • باخت ۱۸۹
  • تساوی ۴۹
  • ...
۲۵۵
سطح ورزشگاه