تصویر استادیوم

محاجمان سرخپوش

۳۹,۵۷۵
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۸۹۱
  • تعداد کل بازی ۴۱۸
  • تعداد هوادار ۳۸۹,۷۶۶
  • برد ۲۰۹
  • باخت ۱۶۷
  • تساوی ۴۲
  • ...
۱۸۷
سطح ورزشگاه