تصویر استادیوم

محاجمان سرخپوش

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۶۸۳
  • تعداد کل بازی ۳۳۹
  • تعداد هوادار ۳۷۱,۹۴۰
  • برد ۱۷۳
  • باخت ۱۳۸
  • تساوی ۲۸
  • ...
۱۴۹
سطح ورزشگاه