تصویر استادیوم

محاجمان سرخپوش

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۵۱۳
  • تعداد کل بازی ۲۸۴
  • تعداد هوادار ۳۲۱,۸۰۸
  • برد ۱۳۲
  • باخت ۱۲۸
  • تساوی ۲۴
  • ...
۱۲۸
سطح ورزشگاه