تصویر استادیوم

لنگی بی ستاره

۲۸,۶۶۹
  • تاسیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۶۲
  • تعداد کل بازی ۶۸۵
  • تعداد هوادار ۵۴۳,۴۶۴
  • برد ۳۹۷
  • باخت ۲۵۴
  • تساوی ۳۴
  • ...
۱,۲۳۵
سطح ورزشگاه