تصویر استادیوم

لنگی بی ستاره

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۸۶
  • تعداد کل بازی ۷۰۳
  • تعداد هوادار ۴۹۸,۳۵۳
  • برد ۴۰۱
  • باخت ۲۶۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۱,۳۰۳
سطح ورزشگاه