تصویر استادیوم

قلبم پرسپولیس

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۸ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۳۸
  • تعداد کل بازی ۷۷۵
  • تعداد هوادار ۴۳۷,۸۷۸
  • برد ۴۳۸
  • باخت ۲۸۱
  • تساوی ۵۶
  • ...
۹۵۰
سطح ورزشگاه