تصویر استادیوم

فرودگاه بوشهر

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۷ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۶۹
  • تعداد کل بازی ۷۹۶
  • تعداد هوادار ۳۸۲,۱۵۸
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۲۷۴
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۷۶۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است