تصویر استادیوم

فرودگاه بوشهر

۳۷,۸۷۲
  • تاسیس ۷ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۱۹
  • تعداد کل بازی ۷۶۴
  • تعداد هوادار ۵۲۸,۷۸۷
  • برد ۴۶۳
  • باخت ۲۵۱
  • تساوی ۵۰
  • ...
۱,۳۱۶
سطح ورزشگاه