تصویر استادیوم

فرودگاه بوشهر

۳۸,۰۷۵
  • تاسیس ۷ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۶۹
  • تعداد کل بازی ۷۹۵
  • تعداد هوادار ۴۶۳,۸۰۶
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۲۷۳
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۳۵۵
سطح ورزشگاه