تصویر استادیوم

فرودگاه بوشهر

۳۸,۳۵۵
  • تاسیس ۷ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۶۹
  • تعداد کل بازی ۷۹۶
  • تعداد هوادار ۴۴۹,۵۴۷
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۲۷۴
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۴۰۵
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است