تصویر استادیوم

فرفر

۴۰,۵۹۰
  • تاسیس ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۲۳
  • تعداد کل بازی ۷۸۶
  • تعداد هوادار ۲۵۷,۹۱۶
  • برد ۴۳۰
  • باخت ۳۰۹
  • تساوی ۴۷
  • ...
۲,۶۸۳
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است