تصویر استادیوم

فرفر

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۲۳
  • تعداد کل بازی ۷۸۶
  • تعداد هوادار ۳۰۱,۴۷۷
  • برد ۴۳۰
  • باخت ۳۰۹
  • تساوی ۴۷
  • ...
۲,۳۵۸
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است