تصویر استادیوم

طوطی

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۸۸
  • تعداد کل بازی ۱,۱۶۴
  • تعداد هوادار ۴۵۵,۳۴۹
  • برد ۶۵۳
  • باخت ۳۹۱
  • تساوی ۱۲۰
  • ...
۳,۰۰۷
سطح ورزشگاه