تصویر استادیوم

طوطی

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۸۸
  • تعداد کل بازی ۱,۱۶۴
  • تعداد هوادار ۵۰۷,۰۶۵
  • برد ۶۵۳
  • باخت ۳۹۱
  • تساوی ۱۲۰
  • ...
۲,۷۵۳
سطح ورزشگاه