تصویر استادیوم

طوطی

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۹۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۳
  • تعداد هوادار ۴۲۹,۵۳۵
  • برد ۶۵۳
  • باخت ۴۱۹
  • تساوی ۱۲۱
  • ...
۳,۲۶۱
سطح ورزشگاه