تصویر استادیوم

طوطی

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۹۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۳
  • تعداد هوادار ۴۰۴,۴۵۴
  • برد ۶۵۳
  • باخت ۴۱۹
  • تساوی ۱۲۱
  • ...
۳,۷۶۰
سطح ورزشگاه