تصویر استادیوم

صنعت نفت 62

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۱ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۲۸
  • تعداد کل بازی ۷۳۸
  • تعداد هوادار ۴۴۱,۶۷۵
  • برد ۳۹۳
  • باخت ۳۰۹
  • تساوی ۳۶
  • ...
۱,۲۶۷
سطح ورزشگاه