تصویر استادیوم

صنعت نفت 62

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۱ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۵۲
  • تعداد کل بازی ۹۲۹
  • تعداد هوادار ۵۰۶,۰۲۰
  • برد ۵۰۷
  • باخت ۳۷۱
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۷۴۷
سطح ورزشگاه