تصویر استادیوم

صنعت نفت 62

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲۱ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۲۹۶
  • تعداد کل بازی ۸۹۷
  • تعداد هوادار ۵۲۱,۸۶۴
  • برد ۴۹۷
  • باخت ۳۵۱
  • تساوی ۴۹
  • ...
۱,۴۷۳
سطح ورزشگاه