تصویر استادیوم

صنعت نفت 62

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۲۱ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۵۲
  • تعداد کل بازی ۹۲۹
  • تعداد هوادار ۵۱۶,۸۰۷
  • برد ۵۰۷
  • باخت ۳۷۱
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۶۴۹
سطح ورزشگاه