تصویر استادیوم

صالح

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۰۳۱
  • تعداد کل بازی ۱,۰۲۷
  • تعداد هوادار ۳۵۶,۸۱۸
  • برد ۴۸۱
  • باخت ۴۴۶
  • تساوی ۱۰۰
  • ...
۱,۹۴۷
سطح ورزشگاه