تصویر استادیوم

صالح

۴۰,۵۸۱
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۵
  • تعداد هوادار ۲۷۵,۳۴۴
  • برد ۵۲۰
  • باخت ۵۱۹
  • تساوی ۱۰۶
  • ...
۲,۷۰۶
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است