تصویر استادیوم

صالح

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۰۵۶
  • تعداد کل بازی ۱,۰۵۹
  • تعداد هوادار ۳۱۴,۱۸۵
  • برد ۴۸۷
  • باخت ۴۷۲
  • تساوی ۱۰۰
  • ...
۲,۰۸۵
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است