تصویر استادیوم

صالح

۴۰,۱۶۰
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۵
  • تعداد هوادار ۳۰۶,۳۸۹
  • برد ۵۲۰
  • باخت ۵۱۹
  • تساوی ۱۰۶
  • ...
۲,۵۵۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است