تصویر استادیوم

شیرین فراز

۴۰,۴۷۲
  • تاسیس ۱۱ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۷۸۳
  • تعداد کل بازی ۱,۷۰۵
  • تعداد هوادار ۵۴۵,۵۳۶
  • برد ۹۶۱
  • باخت ۶۳۱
  • تساوی ۱۱۳
  • ...
۴,۸۸۰
سطح ورزشگاه