تصویر استادیوم

شیرین فراز

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۱ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۷۸۳
  • تعداد کل بازی ۱,۷۰۵
  • تعداد هوادار ۵۶۹,۱۶۱
  • برد ۹۶۱
  • باخت ۶۳۱
  • تساوی ۱۱۳
  • ...
۴,۷۵۸
سطح ورزشگاه