تصویر استادیوم

شیرین فراز

۳۹,۷۰۴
  • تاسیس ۱۱ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۷۳۴
  • تعداد کل بازی ۱,۶۷۴
  • تعداد هوادار ۶۱۸,۱۷۵
  • برد ۹۵۲
  • باخت ۶۱۰
  • تساوی ۱۱۲
  • ...
۴,۵۷۲
سطح ورزشگاه