تصویر استادیوم

شهاب سرخ69

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۵۴
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۳
  • تعداد هوادار ۴۲۶,۶۵۵
  • برد ۶۹۴
  • باخت ۵۶۸
  • تساوی ۴۱
  • ...
۳,۴۷۶
سطح ورزشگاه