تصویر استادیوم

شهاب سرخ69

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۵۴
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۳
  • تعداد هوادار ۳۹۴,۹۰۳
  • برد ۶۹۴
  • باخت ۵۶۸
  • تساوی ۴۱
  • ...
۳,۷۴۵
سطح ورزشگاه