تصویر استادیوم

شهاب سرخ69

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۵۴
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۳
  • تعداد هوادار ۳۸۲,۸۷۷
  • برد ۶۹۴
  • باخت ۵۶۸
  • تساوی ۴۱
  • ...
۴,۱۲۰
سطح ورزشگاه