تصویر استادیوم

شاه اباد

۲۹,۲۵۴
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۱۳
  • تعداد کل بازی ۸۴۰
  • تعداد هوادار ۵۶۵,۰۱۳
  • برد ۴۶۳
  • باخت ۳۱۷
  • تساوی ۶۰
  • ...
۷۴۸
سطح ورزشگاه