تصویر استادیوم

شاه اباد

۲۸,۸۵۲
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۳۱
  • تعداد کل بازی ۷۶۴
  • تعداد هوادار ۵۵۱,۱۷۸
  • برد ۴۳۴
  • باخت ۲۷۴
  • تساوی ۵۶
  • ...
۶۸۲
سطح ورزشگاه