تصویر استادیوم

شاه اباد

۲۹,۰۲۲
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۴۳
  • تعداد کل بازی ۷۹۵
  • تعداد هوادار ۵۵۳,۰۷۴
  • برد ۴۵۲
  • باخت ۲۸۵
  • تساوی ۵۸
  • ...
۷۱۵
سطح ورزشگاه