تصویر استادیوم

شاه اباد

۳۰,۲۳۵
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۶۷
  • تعداد کل بازی ۹۰۸
  • تعداد هوادار ۴۲۶,۵۶۵
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۳۷۴
  • تساوی ۶۳
  • ...
۸۷۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است