تصویر استادیوم

شاه اباد

۳۰,۴۶۲
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۶۷
  • تعداد کل بازی ۹۰۸
  • تعداد هوادار ۴۴۱,۹۳۶
  • برد ۴۷۱
  • باخت ۳۷۴
  • تساوی ۶۳
  • ...
۸۹۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است