تصویر استادیوم

شاه اباد

۲۸,۶۳۶
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۹۷
  • تعداد کل بازی ۷۳۰
  • تعداد هوادار ۵۷۳,۷۸۱
  • برد ۴۱۲
  • باخت ۲۶۳
  • تساوی ۵۵
  • ...
۶۵۷
سطح ورزشگاه