تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۱۵۴
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۸۴
  • تعداد کل بازی ۷۷۸
  • تعداد هوادار ۳۸۳,۹۹۴
  • برد ۴۶۹
  • باخت ۲۶۶
  • تساوی ۴۳
  • ...
۶۲۹
سطح ورزشگاه