تصویر استادیوم

سیناراد

۳۰,۲۲۸
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۱۹
  • تعداد کل بازی ۸۵۸
  • تعداد هوادار ۲۷۵,۴۶۴
  • برد ۴۷۴
  • باخت ۳۳۸
  • تساوی ۴۶
  • ...
۹۸۹
سطح ورزشگاه