تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۱۷
  • تعداد کل بازی ۸۴۱
  • تعداد هوادار ۳۱۵,۷۹۰
  • برد ۴۷۴
  • باخت ۳۲۲
  • تساوی ۴۵
  • ...
۸۳۰
سطح ورزشگاه