تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۵۵۸
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۱۲
  • تعداد کل بازی ۸۲۷
  • تعداد هوادار ۳۶۲,۸۷۰
  • برد ۴۷۳
  • باخت ۳۰۹
  • تساوی ۴۵
  • ...
۷۶۰
سطح ورزشگاه