تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۰۴
  • تعداد کل بازی ۸۰۵
  • تعداد هوادار ۳۶۳,۹۷۲
  • برد ۴۷۲
  • باخت ۲۸۹
  • تساوی ۴۴
  • ...
۶۶۸
سطح ورزشگاه