تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۰۰۳
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۵۸
  • تعداد کل بازی ۷۵۳
  • تعداد هوادار ۴۰۶,۵۷۶
  • برد ۴۶۵
  • باخت ۲۴۶
  • تساوی ۴۲
  • ...
۵۹۴
سطح ورزشگاه