تصویر استادیوم

سیناراد

۲۹,۹۳۴
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۱۷
  • تعداد کل بازی ۸۴۱
  • تعداد هوادار ۳۰۶,۸۶۵
  • برد ۴۷۴
  • باخت ۳۲۲
  • تساوی ۴۵
  • ...
۸۷۶
سطح ورزشگاه