تصویر استادیوم

سیناراد

۲۸,۶۶۹
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۴۱۶
  • تعداد کل بازی ۶۹۷
  • تعداد هوادار ۳۸۹,۹۵۴
  • برد ۴۴۲
  • باخت ۲۱۵
  • تساوی ۴۰
  • ...
۵۳۴
سطح ورزشگاه