تصویر استادیوم

سیددست طلایی

۱,۲۵۷
  • تاسیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۴۳
  • تعداد کل بازی ۶۶۱
  • تعداد هوادار ۳۵۶,۱۵۵
  • برد ۳۰۰
  • باخت ۳۱۷
  • تساوی ۴۴
  • ...
۸۷۴
سطح ورزشگاه