تصویر استادیوم

سیددست طلایی

۱,۲۸۲
  • تاسیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۴۳
  • تعداد کل بازی ۶۶۱
  • تعداد هوادار ۳۳۰,۲۸۳
  • برد ۳۰۰
  • باخت ۳۱۷
  • تساوی ۴۴
  • ...
۹۸۳
سطح ورزشگاه