تصویر استادیوم

سیددست طلایی

۱,۲۹۵
  • تاسیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۴۳
  • تعداد کل بازی ۶۶۱
  • تعداد هوادار ۳۱۳,۵۶۷
  • برد ۳۰۰
  • باخت ۳۱۷
  • تساوی ۴۴
  • ...
۱,۰۶۴
سطح ورزشگاه