تصویر استادیوم

سیددست طلایی

۱,۲۸۴
  • تاسیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۴۳
  • تعداد کل بازی ۶۶۱
  • تعداد هوادار ۳۲۳,۰۶۶
  • برد ۳۰۰
  • باخت ۳۱۷
  • تساوی ۴۴
  • ...
۱,۰۰۰
سطح ورزشگاه