تصویر استادیوم

سیددست طلایی

۱,۲۴۵
  • تاسیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۴۳
  • تعداد کل بازی ۶۵۷
  • تعداد هوادار ۳۷۸,۰۵۱
  • برد ۳۰۰
  • باخت ۳۱۳
  • تساوی ۴۴
  • ...
۸۴۶
سطح ورزشگاه