تصویر استادیوم

سرخس

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۵۲
  • تعداد کل بازی ۹۵۰
  • تعداد هوادار ۴۳۷,۴۹۶
  • برد ۵۹۳
  • باخت ۳۴۴
  • تساوی ۱۳
  • ...
۴,۶۵۴
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است