تصویر استادیوم

سرخس

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۵۲
  • تعداد کل بازی ۹۵۰
  • تعداد هوادار ۴۵۴,۲۱۹
  • برد ۵۹۳
  • باخت ۳۴۴
  • تساوی ۱۳
  • ...
۴,۲۰۶
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است