تصویر استادیوم

سالار اسیا

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۴۹
  • تعداد کل بازی ۹۳۰
  • تعداد هوادار ۳۳۸,۷۷۰
  • برد ۵۱۱
  • باخت ۳۶۶
  • تساوی ۵۳
  • ...
۱,۹۰۸
سطح ورزشگاه