تصویر استادیوم

سالار اسیا

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۴۹
  • تعداد کل بازی ۹۳۰
  • تعداد هوادار ۳۳۹,۰۷۱
  • برد ۵۱۱
  • باخت ۳۶۶
  • تساوی ۵۳
  • ...
۲,۳۳۶
سطح ورزشگاه