تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۷,۵۲۶
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۹۰
  • تعداد کل بازی ۷۹۱
  • تعداد هوادار ۶۳۷,۱۲۹
  • برد ۴۸۰
  • باخت ۲۸۱
  • تساوی ۳۰
  • ...
۱,۲۱۱
سطح ورزشگاه