تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۱۴
  • تعداد کل بازی ۹۰۵
  • تعداد هوادار ۶۵۰,۳۸۳
  • برد ۵۸۵
  • باخت ۲۹۰
  • تساوی ۳۰
  • ...
۱,۶۱۱
سطح ورزشگاه