تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۲۰
  • تعداد کل بازی ۸۵۳
  • تعداد هوادار ۶۴۷,۶۹۰
  • برد ۵۳۶
  • باخت ۲۸۷
  • تساوی ۳۰
  • ...
۱,۴۴۱
سطح ورزشگاه