تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۸,۲۲۰
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۶۴
  • تعداد کل بازی ۸۷۹
  • تعداد هوادار ۶۵۱,۲۳۶
  • برد ۵۶۰
  • باخت ۲۸۹
  • تساوی ۳۰
  • ...
۱,۵۴۹
سطح ورزشگاه