تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۱۳۸
  • تعداد کل بازی ۱,۰۳۸
  • تعداد هوادار ۷۰۴,۷۲۳
  • برد ۶۹۰
  • باخت ۳۱۴
  • تساوی ۳۴
  • ...
۱,۹۳۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات