تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۳۹,۳۰۷
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۳۰۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۹۵
  • تعداد هوادار ۶۷۸,۰۵۴
  • برد ۷۱۷
  • باخت ۳۴۰
  • تساوی ۳۸
  • ...
۲,۰۴۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات