تصویر استادیوم

حیدری1

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۶۳
  • تعداد کل بازی ۱,۶۴۰
  • تعداد هوادار ۴۵۳,۶۸۷
  • برد ۱,۰۳۱
  • باخت ۵۱۰
  • تساوی ۹۹
  • ...
۳,۰۶۲
سطح ورزشگاه