تصویر استادیوم

حیدری1

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۳۹۶
  • تعداد کل بازی ۱,۸۸۳
  • تعداد هوادار ۳۴۰,۷۳۸
  • برد ۱,۱۲۶
  • باخت ۶۵۰
  • تساوی ۱۰۷
  • ...
۳,۴۴۲
سطح ورزشگاه