تصویر استادیوم

تراختور1000

۵,۳۲۷
  • تاسیس ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۵۴۰
  • تعداد کل بازی ۶۹۸
  • تعداد هوادار ۲۹۳,۴۰۹
  • برد ۳۲۱
  • باخت ۳۲۲
  • تساوی ۵۵
  • ...
۱,۰۵۵
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است

آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی