تصویر استادیوم

بسیج منطقه 7

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۱۱ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۵۳۱
  • تعداد کل بازی ۲۷۵
  • تعداد هوادار ۲۲۸,۲۳۸
  • برد ۱۴۳
  • باخت ۱۱۲
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱,۰۴۰
سطح ورزشگاه