تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۸,۶۹۸
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۴۸۲
  • تعداد کل بازی ۸۸۳
  • تعداد هوادار ۲۸۶,۱۲۹
  • برد ۴۲۳
  • باخت ۳۹۸
  • تساوی ۶۲
  • ...
۹۰۱
سطح ورزشگاه