تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۶۲۰
  • تعداد کل بازی ۹۶۸
  • تعداد هوادار ۲۲۰,۱۶۸
  • برد ۴۵۷
  • باخت ۴۴۷
  • تساوی ۶۴
  • ...
۹۹۵
سطح ورزشگاه