تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۸۹
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۰
  • تعداد هوادار ۴۴۳,۵۲۱
  • برد ۵۴۳
  • باخت ۴۶۷
  • تساوی ۷۰
  • ...
۱,۲۷۸
سطح ورزشگاه