تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۱۴۰
  • تعداد کل بازی ۷۳۲
  • تعداد هوادار ۳۱۵,۵۵۰
  • برد ۳۳۶
  • باخت ۳۴۳
  • تساوی ۵۳
  • ...
۷۲۰
سطح ورزشگاه