تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۹,۵۷۵
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۸۵
  • تعداد کل بازی ۱,۰۲۴
  • تعداد هوادار ۳۶۸,۶۵۹
  • برد ۵۰۳
  • باخت ۴۵۲
  • تساوی ۶۹
  • ...
۱,۱۰۲
سطح ورزشگاه