تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۲۸۱
  • تعداد کل بازی ۸۰۰
  • تعداد هوادار ۲۷۵,۱۱۷
  • برد ۳۷۱
  • باخت ۳۷۲
  • تساوی ۵۷
  • ...
۸۰۳
سطح ورزشگاه