تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۵۸۳
  • تعداد کل بازی ۹۴۰
  • تعداد هوادار ۲۶۳,۵۴۸
  • برد ۴۴۸
  • باخت ۴۲۹
  • تساوی ۶۳
  • ...
۹۵۸
سطح ورزشگاه