تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۳۳۹
  • تعداد کل بازی ۸۲۷
  • تعداد هوادار ۲۴۷,۳۰۲
  • برد ۳۸۵
  • باخت ۳۸۳
  • تساوی ۵۹
  • ...
۸۲۹
سطح ورزشگاه