تصویر استادیوم

بایرن جاجرم

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۲۰۴
  • تعداد کل بازی ۷۷۵
  • تعداد هوادار ۳۰۱,۶۳۷
  • برد ۳۵۲
  • باخت ۳۶۷
  • تساوی ۵۶
  • ...
۷۶۹
سطح ورزشگاه